Català / Castellano

Manteniment d'establiments

Full Moon li gestiona el manteniment de les petites coses del seu local.

Sabem l'important que és tenir el local en perfectes condicions. Aquesta tasca sovint requereix de tenir diferents contactes (lampistes, pintors, paletes...) fet que no agilitza el treball i sovint no es realitzen pels mals de caps que suposa cercar la solució al problema.

Per aquest motiu Full Moon ofereix un servei integral que engloba tots els aspectes més habituals a reparar en el seu local, així, tan sols necessita realitzar una trucada.

El servei de manteniment de Full Moon existeix en dues variants ún dedicat als locals amb superficie més reduida i l'altre per els de major tamany. Aquestes variants inclouen els mateixos serveis però es diferencien per la freqncia d'intervencions.

El servei de manteniment inclou:

Repasos de pintura, instal·lació d'endolls, instal·lació d'estanteries, reparació de mobles (cops, pintura) i canvis de lluminàries.

Establiments de menys de 100 metres quadrats

3 intervencions al trimestre + 1 visita de supervisió
40 € mensuals

Establiments de menys de 500 metres quadrats

10 intervencions al trimestre + 1 visita de supervisió
120 € mensuals

© 2008 FULL MOON DISEGNO 93 263 19 51
Dissenyat i optimitzat per els cercadors per Bredax